Bella

Kennel Hvittingen

Oppdrett av schäferhund

-Mentalitet-Helse-Eksteriør-

Bella

Bella av Quantos er en hund med fantastiske kvaliteter både eksteriørmessig og ovenfor mennesker.

Hun sliter dessverre med nervøsitet ovenfor fremmede hunder, muligens fordi hun ble lite sosialisert det første leveåret. Når hun var ett år kom hun til oss og siden har vi jobbet målrettet med henne og hun er en utrolig god hund.

Etter nøye vurdering har vi kommet til at Bella ikke vil inngå i kennelens avlsplaner. Hun skal fortsatt jobbes med, men siden vi ikke kan avskrive genetiske anlegg som årsak til problemene hennes vil vi ikke ha kull på henne.

Følg Bella på Facebook:

      Bilder av Bella

Bella av Quantos og Bjørn

Mail:  bic@hvittingen.no Tlf: 40480647 Adr.: Haugen 32, 3647 Hvittingfoss